Parkregler

Vi har følgende reglement for bruk av Kongsvinger Hundepark.

1. Alle må gå en tur med hunden FØR den slippes i parken. Dette for å unngå at overskuddsenergi får utløp i hundeparken, noe som kan føre til uønskede situasjoner. Hunden må også ha varmet opp musklene med en tur før den slippes i parken for å forebygge skader. Kongsvinger Hundepark skal ALDRI være en erstatning for å gå tur, men et tillegg til dette.

2. Alle hunder som benytter seg av parken må ha blitt vaksinert innenfor samme år som parken benyttes. Det er også et krav at hundene får ormekur etter veterinærens anbefaling.

3. All bruk foregår på eget ansvar. Kongsvinger Hundepark har ikke ansvar for eventuelle skader eller ødeleggelser hunder måtte påføre seg selv eller andre. Hver eier har ansvar for sin hund.

4. Hundene skal være løse i parken. Det er ikke lov å binde opp hunden på noen måte. Det er selvsagt anledning til å sette på hunden bånd for å lede den ut av parken om nødvendig. Strupelenke, dressurhalsbånd o.l. er forbudt.

5. Eier må følge nøye med på hunden sin til enhver tid. Den skal aldri forlates i parken.

6. Alle skal plukke opp etter hunden sin. Poser kastes i søppelbøtte utenfor parken.

7. Hunder skal få lov til å være hunder, men graving langs gjerdet og voldsom bjeffing bør unngås. Hunder som bjeffer konstant må roes ned. Ved vedvarende og høylytt bjeffing må vedkommende forlate parken dersom dette er til sjenanse for andre.

8. Hvis det er flere hunder i parken er det ikke lov med godbiter og leker da dette kan skape konflikter hundene i mellom. Hvis det kun er få hunder i parken og leker/godbiter er ønskelig å benytte, må alle eierne være informert og alle må være enige i dette.

9. Tisper med løpetid får ikke benytte seg av hundeparken i perioden. Vær helt sikker på at løpetiden er over før hun kan slippes i hundeparken igjen. For tispen sin del er det også en fordel med en kroppsvask før hun slippes i parken etter løpetid for å fjerne luktene som sitter igjen.

10. Barn skal alltid komme i følge med voksne og passes godt på. Hvis noen hunder har problemer rundt barn må det da informeres om dette, slik at uønskede situasjoner unngås.

11. Undersøk hvem som er i parken og vurder situasjonen før du tar med hunden inn.

12. Bruk av slusa:

- Pass på at en dør alltid er stengt.

- Unngå at hunder går ut og inn av sluseinngangen samtidig.

- Dersom du har en usikker hund, anbefaler vi å benytte tilleggslusa til venstre for parken. Dette for at hunden på egne premisser kan få gjøre seg kjent med andre hunder som allerede benytter parken. Se hunden an og vurder situasjonen før dere går inn.

Ellers gjelder vanlig folkeskikk og hundevelferd. Dette skal være et positivt fristed for hunden. Bidra til å holde parken ryddig og koselig for to- og firbeinte:-)

Vi håper du og din hund vil kose dere i parken vår :-)

Hvis uhellet er ute:

Dette er en guide på hvordan styret i Kongsvinger Hundeparken ønsker at dere som hundeeiere opptrer, dersom hunder skulle begynne og sloss.

1. Skill hundene fra hverandre, ta på bånd og forlat parken.

2. Sjekk hundene for skade. Vær nøye!

3. Ved skade, ring veterinær på telefon: 62 81 60 11

4. Dersom det ikke er skade på hundene, ta med dere hundene og gå en lang og god tur sammen, slik at de kan avslutte dagen på en positiv måte.

5. Dersom ingen fra styret i Kongsvinger Hundepark var til stede når hendelsen inntraff, varsle styret kort og informativt via e-post: styret@kongsvingerhundepark.no.

KONGSVINGER VETERINÆRKLINIKK:
62 81 60 11

Med vennlig hilsen styret i Kongsvinger Hundepark.